My workspace

Dưới đây là tất cả các đồ dùng công nghệ và phần mềm mình dùng để phục vụ cho công việc.

*Lưu ý: một số link bên dưới là link tiếp thị liên kết (Affiliate), mình sẽ được một khoản hoa hồng nhỏ khi các bạn click và mua hàng qua link của mình.