About me

Hello, mình hiện đang là Fullstack Web Developer, và là Founder của One Pixel Media.

Mình chủ yếu tập trung chia sẻ các kiến thức về lập trình website, góc nhìn về các vấn đề liên quan đến Digital Marketing nói riêng và Internet nói chung.


Website này là một project cá nhân của mình, kết hợp giữa Nextjs 13 (App dir) và MDX. Nếu có phát hiện bất cứ lỗi nào, mong các bạn có thể cho mình feedback bằng cách gửi mail cho mình tới Email: hi@callmetony.com . Xin cám ơn.