Reading

Mình không thường xuyên đọc sách nhưng luôn cố gắng đọc ít nhất 1 cuốn sách mỗi tháng (thường là vào ban đêm, trước khi đi ngủ).

Mục tiêu đọc sách 2023 - 3/12 cuốn sách

25%

Sách đang đọc

Gian Nan Chồng Chất Gian Nan

Gian Nan Chồng Chất Gian Nan

Ben Horowitz