Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực từ Ngày 17 Tháng 9 Năm 2022

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://callmetony.com/, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu.

callmetony Shop là nền tảng mua và bán giấy phép sử dụng các mặt hàng kỹ thuật số như Giao diện trang web, mã phần mềm, Plugins WordPress và nhiều hơn nữa. Nếu bạn có tài khoản callmetony Shop, mọi giao dịch đều được ghi vào bảng sao kê thành viên của bạn, bảng sao kê này ghi lại các khoản thanh toán mà bạn thực hiện cho tác giả qua callmetony (với tư cách là người mua) và người mua qua callmetony Shop cho bạn (với tư cách là tác giả).

2. Cách hoạt động của việc mua hàng

Phần này sẽ giúp bạn hiểu những gì bạn đang mua khi bạn mua một mặt hàng và giao dịch đó diễn ra như thế nào trên WP Vie.

Những gì bạn mua:

Giấy phép: Khi bạn mua một mặt hàng, bạn có quyền sử dụng mặt hàng đó; bạn không thực sự có được vật phẩm đó. Những gì bạn nhận được bao gồm giấy phép trực tiếp từ tác giả để sử dụng mặt hàng đó. Các mặt hàng phải tuân theo các điều khoản sử dụng cụ thể và các điều khoản này là ‘giấy phép’ mà chúng tôi đặt trên WP Vie. Giấy phép này cũng áp dụng cho bạn nếu bạn tải xuống một mặt hàng mà người khác đã mua cho bạn (vì bất kỳ ai tải xuống một mặt hàng cần phải là thành viên WP Vie). Các loại giấy phép khác nhau có sẵn để bạn lựa chọn khi bạn đã chọn một mục. Bạn sẽ cần suy nghĩ về cách bạn muốn sử dụng mặt hàng để có thể chọn giấy phép phù hợp cho phép sử dụng mục đó. Bạn có trách nhiệm chọn đúng giấy phép.

Hỗ trợ kỹ thuật: Tác giả có thể chọn có hoặc không hỗ trợ một số vật phẩm nhất định. Nếu một tác giả chọn ủng hộ một mục, điều này sẽ được xác định trên trang mục. Tất cả các mặt hàng được hỗ trợ đều bao gồm thời gian hỗ trợ. Bạn có thể mua phần mở rộng hỗ trợ trên các mặt hàng này. Quyền truy cập Hỗ trợ mặt hàng của bạn yêu cầu phải có tài khoản WP Vie.

Dịch vụ người mua: Ngoài việc sử dụng nền tảng, khi bạn ‘mua’ một mặt hàng, bạn cũng nhận được các dịch vụ dành cho người mua từ callmetony như hỗ trợ người mua 24/7, chống gian lận, kiểm soát chất lượng mặt hàng và các dịch vụ người mua liên quan khác.

3. Giấy phép sử dụng

Quyền được cấp để tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu trên Trang web của callmetony chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc để trưng bày công khai;
  • cố gắng thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của callmetony;
  • xóa mọi bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép callmetony chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên Trang web của callmetony đều được cung cấp “nguyên trạng”. callmetony không bảo đảm, có thể được diễn đạt hay ngụ ý, do đó sẽ phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, callmetony không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

6. Hạn chế

callmetony hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của callmetony, ngay cả khi callmetony hoặc đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số khu vực tài phán không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

6. Bản sửa đổi và Errata

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của callmetony có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. callmetony sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. callmetony có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. callmetony không cam kết cập nhật tài liệu.

7. Liên kết

callmetony chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không ngụ ý sự chứng thực của callmetony của trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào.

8. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng của Trang web

callmetony có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

9. Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

10. Chính sách hoàn tiền

Mọi giao dịch trên Website của Tony Huỳnh được coi là giao dịch cuối cùng, Tony Huỳnh chưa có chính sách hoàn trả cho các Giao diện hoặc Plugins.

11. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến xung đột với các quy định pháp luật của nó.

12. Thông tin liên hệ

Email: tanhuynh1808@gmail.com